DISTRICT GRAND LODGE PRIVACYVERKLARING

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De District Grootloge van Merkmeesters van België (DGLMMM) opereert onder de jurisdictie van de Grand Lodge of Mark Master Masons of  England and Wales and his Districts and Lodges Overseas (GLMMM). Het privacybeleid van de GLMMM kan in detail worden gelezen op https://markmasonshall.org/privacy-policy.

Privacyverklaring
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) is een verordening in het Europees recht betreffende de gegevensbescherming en privacy in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Het behandelt ook de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU en de EER-gebieden.

De District Grootloge van Merkmeesters van België (DGLMMM) respecteert de privacy van al haar leden en gebruikers van haar website, en zorgt ervoor dat alle verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle informatie die bij het contact met de DGLMMM wordt verstrekt zal door de District Grand Secretary of de Webmaster worden verwerkt. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de AVG en het beleid van de GLMMM. De gegevens zullen alleen voor administratieve doeleinden worden gebruikt. De gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Individuele leden van de DGLMMM kunnen hun persoonsgegevens inzien door contact op te nemen met de District Groot Secretaris op dgsecretary@markdistrict.be

Door gebruik te maken van deze website verklaren leden dat ze akkoord gaan met deze privacyverklaring, en door het invullen van een van de formulieren op deze website stemt het lid in met de hierboven beschreven verwerking.

 

 

District van België