RAM-Jewel1Over de Royal Ark Mariners Graad

De Royal Ark Mariners graad valt onder het gezag van de Aloude en Eerbiedwaardige Broederschap van Royal Ark Mariners. De Graad maakt als dusdanig geen deel uit van de Merkvrijmetselarij maar wordt beheerd door de Royal Ark Council van de Grootmeester. Deze Raad vormt als zodanig een uitbreiding van de Merkgrootloge in Londen.

De Royal Ark Mariners graad vindt haar grondslag in de Bijbelse legende van Noach en de Zondvloed. De oorsprong is oud en vrij verschillend van de Merkvrijmetselarij. De beknoptheid en de diepte van haar boodschap vormen een elegante combinatie welke zelden elders in de Vrijmetselarij geëvenaard wordt. De Graad heeft een indrukwekkend Rituaal dat, hoewel van korte aard, een rijkdom aan diepgaande betekenis bevat en een nieuw inzicht in de Vrijmetselarij biedt. Statutair is de Graad alleen toegankelijk voor houders van de Merkgraad.

Het Rituaal vindt zijn oorspong in het verhaal van de Ark van Noach uit het Oude Testament, het versterkt het thema van het verbond tussen de Schepper en de volgelingen alsook van het Noachietische geloof. Het werkt met het symbool van de regenboog als het uiterlijk zichtbare symbool van het verbond, welke ook op de regalia van de Orde voorkomt. Het brengt een boodschap die de essentiële morele kwaliteiten van de aloude Vrijmetselarij benadrukt op een andere manier. Het huidige Rituaal van de Royal Ark Mariners werd ontwikkeld in de 19° eeuw maar gaat gedeeltelijk terug tot de Vrijmetselarij van de 18° eeuw en zelfs daarvoor, vóór de tijd wanneer de Hiram legende het kernelement werd van de hedendaagse blauwe Vrijmetselarij.

Het Rituaal bevat meerdere symbolen welke voorkomen in andere Graden van de Vrijmetselarij, en die ook te vinden zijn op het rijke en kleurrijke Tableau van de Graad. Een grondige studie van haar diverse elementen biedt een dieper inzicht in de tradities van de Vrijmetselarij dan men zich tijdens de doorgang in de blauwe Graden kan inbeelden.