WELKOM

Dit is de internetsite van de District Grootloge van Merkmeesters van België. Op deze internetsite vindt U informatie en uitleg over de Merkmeester- en de Royal Ark Mariner Vrijmetselarij van België. Indien U een Merkmeester, een Vrijmetselaar bent, of iemand  die eenvoudigweg informatie zoekt, willen wij U welkom heten en wij vertrouwen erop dat U zult vinden wat U zoekt.

Indien U meer informatie wenst aangaande deze Maçonnieke Orde, of wanneer U een Merkmeester of Royal Ark Mariner Vrijmetselaar bent, die één van onze Loges in België zou willen bezoeken, gelieve dan een e-mail te zenden naar secretary@markdistrict.be.

De District Grootloge van Merkmeesters in België werkt onder de  auspiciën van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas.