Over de Merkmeestergraad

MMM-Jewel1De Meester- vrijmetselaar heeft de keuze uit verschillende wegen om na de blauwe graden zijn kennis uit te breiden. De Merkgraad is één daarvan. De Merkgraad is één van de oudste “zijgraden”. De Graad bevat veel van de thema’s welke gevonden worden in de ‘Blauwe’ Loges van voor de 18° eeuw en die in Engeland ondertussen uit de Graad verdwenen zijn.

De ware oorsprong van de Merkgraad is onzeker maar in Engeland werd het Rituaal zeker uitgevoerd tijdens de 18° eeuw. Vandaag wordt het wereldwijd toegepast, hoewel niet altijd in hetzelfde constitutionele kader. In België werken de Merkmeesterloges onder de autoriteit van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas. Dit schept een Engelse sfeer in de al breed gevarieerde Vrijmetselarij activiteiten in België en biedt een weer andere kijk op de Vrijmetselarij aan diegenen die hun kennis en ervaring in de Vrijmetselarij willen verrijken. De aantrekkelijkheid van de Merkgraad zit in het feit dat sommige aspecten van de blauwe Graden duidelijker worden in de Merkvrijmetselarij. Dit toont aan dat de Merkgraad niet alleen een echte ambachtelijke graad is maar dat deze tevens op een indrukwekkende wijze essentiële lessen over het leven verstrekt. De Merkvrijmetselarij wordt tevens gewaardeerd door haar bijdrage aan verscheidene liefdadigheid organisaties.

De ceremonie voor het verkrijgen van de graad van Merkmeester is een boeiende belevenis waarbij de Kandidaat een actieve rol speelt in de werkzaamheden. Die zijn erop gericht hem de waarde bij te brengen van het eerlijk blijven tegenover zichzelf terwijl hij de teleurstellingen en de onrechtvaardigheden in het leven verwerkt, in het volste vertrouwen dat het Recht uiteindelijk zal zegevieren.