scales of J-125x125Gebruik van website-informatie
Tenzij anders aangegeven op deze site, mag u documenten en informatie van de openbare pagina’s van deze site bekijken, afdrukken, kopiëren en verspreiden onder de volgende algemene voorwaarden:
1. (i) Het document of de informatie mag alleen worden gebruikt voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
(ii) Elke kopie van het document of de informatie of een deel ervan, verkregen via deze site, moet een  auteursrechtverklaring bevatten en de vermelding van de bron, namelijk de District Groot Loge van Merk Meester Vrijmetselaars van België, Brussel, België.
(iii) Het document of de informatie mag op geen enkele wijze worden gewijzigd.
(iv) De DGLMMM aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van enig document of informatie verkregen van deze site, noch voor de gevolgen (direct of indirect) veroorzaakt door het gebruik van enig document of informatie.
2. Bij de documenten en informatie hierboven vermeld is de lay-out of het ontwerp van deze website niet inbegrepen. Elementen van deze site zijn beschermd door handels- of andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden geïmiteerd of gereproduceerd.
3. De hierboven gespecifieerde documenten omvattens logos, afbeeldingen, geluiden, video’s en andere afbeeldingen van deze website en mogen niet worden gereproduceerd of gedistribueerd tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de DGLMMM.